SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DOTAZNÍK PRO ČLENSKÉ ORGANIZACE APRA A PR KLUBU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje se dlouhodobě snaží bojovat proti fenoménu jménem Holubí letka. Problém tzv. novinářů, kteří obcházejí tiskové konference a akce pro novináře, a přitom již novináři nejsou anebo jimi ve skutečnosti nikdy nebyli, trápí nejen vás v agenturách, ale i nás.

Tento problém má několik rovin:

  • Podle našich poznatků je velká část těchto nezvaných hostů seniorského věku, přičemž část z nich lze zařadit mezi sociálně slabé. Po zaplacení nájmu a dalších pravidelných plateb jim zbývá na jídlo (nákup potravin) jen minimální částka a tiskové konference či podobné akce využívají jako formu bezplatného stravování.
  • U novinářů - seniorů, kteří prakticky svůj profesní život strávili v médiích, se po odchodu do důchodu začíná projevovat něco, co se dá nazvat syndromem sociálního vyloučení. Najednou nemají co dělat, nikdo je nechce, nepotřebuje. Jejich společenská prestiž klesá. Návštěvy tiskových konferencí a podobných akcí jim nahrazují společenský život a zároveň slouží k udržení pocitu vlastní důležitosti.

(Výše uvedené skupiny i jejich motivy se mohou navzájem prolínat.)

  • Z části se jedná o psychicky narušené jedince, kteří sice v minulosti novinářské povolání vykonávali, ale z různých důvodů svoji kariéru v médiích ukončili. Lze je zařadit mezi patologické sběrače materiálů a drobných dárků, pro které jsou tiskové konference a podobné akce zároveň vítanou příležitostí se zdarma najíst. Jsou často poměrně agresivní.

Máme rámcovou představu, jak s touto skupinou lidí pracovat. K ověření našich poznatků a domněnek by měl napomoci pilotní projekt programu sociální péče a sociální rehabilitace, na kterém v současné době pracujeme. Problém prvních dvou skupin lze vyřešit vhodnou formou sociální pomoci a sociální rehabilitace, kde jsme schopni pro naše bývalé kolegy ve spolupráci s dalšími partnery něco zorganizovat. S třetí skupinou to bude složitější, ale i tak se o něco pokusíme. U držitelů průkazu Syndikátu novinářů České republiky jsme schopni na základě oprávněné stížnosti iniciovat jejich vyloučení z profesní organizace.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete lépe zmapovat současný stav. Společně pak můžeme nalézt cestu, jak tento problém maximálně eliminovat. 

Děkujeme za váš čas, který vyplněním dotazníku strávíte.