SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Řádný člen

Řádné členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje vzniká schválením žádosti o členství v Syndikátu novinářů ČR, pokud je na formuláři žádosti o členství vyznačena registrace v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje a zároveň zaplacením členského příspěvku. Členství v Syndikátu novinářů ČR je nutné prodloužit každý rok, a to vždy nejpozději do 30. dubna. Přijetí řádného člena doporučuje vedení Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje a následně jej schvaluje členská komise Syndikátu novinářů ČR.


Řádní členové Syndikátu novinářů ČR, kteří žijí či pracují v Praze, nebo Středočeském kraji a nejsou registrováni v žádné územní organizaci či zájmovém klubu, mohou o registraci v územní organizaci požádat prostřednictvím kanceláře Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.

750,-

Hostující člen (ročně)

Člen Syndikátu novinářů ČR, který je registrován v jiné územní organizaci nebo zájmovém klubu, může zažádat o statut hostujícího člena, který umožňuje využívat všechny benefity, jež vyplývají z členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.


Hostující člen nemůže volit ani být zvolen do orgánů územního sdružení Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje. 

365,-