SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Řádný člen

Řádné členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje vzniká schválením žádosti o členství v Syndikátu novinářů ČR, pokud je na formuláři žádosti o členství vyznačena registrace v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje a zároveň zaplacením členského příspěvku. Členství v Syndikátu novinářů ČR je nutné prodloužit každý rok, a to vždy nejpozději do 30. dubna. Přijetí řádného člena doporučuje vedení Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje a následně jej schvaluje členská komise Syndikátu novinářů ČR.


Řádní členové Syndikátu novinářů ČR, kteří žijí či pracují v Praze, nebo Středočeském kraji a nejsou registrováni v žádné územní organizaci či zájmovém klubu, mohou o registraci v územní organizaci požádat prostřednictvím kanceláře Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.

750,-

Hostující člen (ročně)

Člen Syndikátu novinářů ČR, který je registrován v jiné územní organizaci nebo zájmovém klubu, může zažádat o statut hostujícího člena, který umožňuje využívat všechny benefity, jež vyplývají z členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.


Hostující člen nemůže volit ani být zvolen do orgánů územního sdružení Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje. 

365,-

Mimořádný člen (ročně)

Mimořádným členem Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje se může stát i fyzická osoba, která nesplňuje podmínky pro přijetí do Syndikátu novinářů ČR. Mimořádné členství schvaluje vedení Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.


Aktuálně je možné mimořádné členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje prostřednictvím těchto klubů:


  • Klub mladých novinářů
    Je určen pro žáky a studenty základních a středních škol, ve věku od 6 do 18 let, kteří se zajímají o novinářskou profesi a vyvíjejí aktivity v oblasti tvorby obsahu školních časopisů či on-line médií.
  • Klub redaktorů firemních periodik
    Je určen pro zaměstnance komerčních firem, v jejichž náplni je tvorba obsahu elektronických či tištěných informačních médií.
  • Klub redaktorů radničních periodik
    Je určen pro zaměstnance obecních a městských úřadů, v jejichž náplni je tvorba obsahu elektronických či tištěných informačních médií.

Členství v odborných a zájmových klubech slouží nejen k výměně poznatků a zkušeností mezi jednotlivými členy, ale zpřístupňuje také profesní vzdělávání a umožňuje další rozvoj. Členové odborných a zájmových klubů mohou v omezené míře využívat výhody a bonusy, které mají k dispozici řádní členové Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje.


Tento typ členství v Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje není svázán s členstvím v Syndikátu novinářů ČR. Mimořádný člen nemůže volit ani být volen do orgánů Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje, ani do orgánů Syndikátu novinářů ČR.

1200,-