SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje, jako územní organizace Syndikátu novinářů České republiky, vede z důvodu oprávněného zájmu evidenci svých členů, přičemž zpracovává a archivuje některé jejich osobní údaje. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady
EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vydal Syndikát novinářů České republiky "Interní předpis o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů členů Syndikátu novinářů ČR", který se přiměřeným způsobem aplikuje i na jednotlivé územní organizace.