SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KDO JSME A CO DĚLÁME

Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje je regionální organizací Syndikátu novinářů České republiky, přičemž je samostatným právním subjektem zapsaným v registru spolků vedeném Městským soudem v Praze, a to pod spisovou značnou L 50106, IČ: 75141507. 

Jsme profesní organizace sdružující novináře, kteří žijí či působí v Praze a ve Středočeském kraji. Naší úlohou je hájit principy svobody tisku a dalších sdělovacích prostředků, stejně jako oprávněné zájmy našich členů, a to jak v profesní, tak i v sociální oblasti.

Naše aktivity zahrnují především oblast profesního vzdělávání novinářů, pracovněprávní poradenství a podporu při pracovněprávních sporech. Pro naše členy také zajišťujeme různé výhody a benefity, např. při nákupu výpočetní, telekomunikační, fotografické a audiovizuální techniky, osobních automobilů či širokého spektra služeb. Kromě toho se věnujeme i práci
s talentovanou mládeží a péči o novináře-seniory.

Při své činnosti úzce spolupracujeme s ostatními organizačními složkami Syndikátu novinářů České republiky, vzdělávacími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, ale také s řadou zahraničních novinářských organizací.