SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PŘIHLÁŠKA DO SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČR

Přihlášku do Syndikátu novinářů ČR můžete podat prostřednictvím naší regionální organizace. V případě, že bude schválena členskou komisí Syndikátu novinářů ČR, stanete se zároveň členem Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje. Budete tak moci využívat všechny služby, výhody a benefity, které naše regionální organizace nabízí.

Přihlášku do Syndikátu novinářů ČR prostřednictvím Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje můžete vyplnit on-line s tím, že provedeme předběžnou kontrolu vámi zaslaných údajů a příloh. V případě nejasností či nedostatků vás budeme kontaktovat, abyste svoji přihlášku mohli doplnit ještě před posouzením kanceláří členské evidence a členskou komisí Syndikátu novinářů ČR. Při následné návštěvě naší kanceláře dojde k ověření vaší totožnosti a podpisu vytištěné přihlášky.

Podpisem přihlášky stvrdíte, že jste se seznámil či seznámila s platnými stanovami Syndikátu novinářů ČR, souhlasíte s nimi a zavazujete se k jejich dodržování. Zároveň tím potvrdíte, že veškeré osobní a jiné údaje, uváděné v této přihlášce, jsou pravdivé s tím, že jakoukoliv změnu zde uvedených údajů bezodkladně oznámíte kanceláři členské evidence Syndikátu novinářů ČR.


PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
PROSTŘEDNICTVÍM SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Poznámka:

*1 Vyplňte pouze v případě, že jste studentem vysoké školy. Po završení či ukončení studia jste povinni do 30 dnů oznámit tuto skutečnost kanceláři členské evidence Syndikátu novinářů ČR a doložit, že i nadále plníte podmínky členství v Syndikátu novinářů ČR.

*2 Vyplňte pouze v případě, že jste již poživatelem starobního důchodu.

*3 Fotografie ve formátu JPG. Minimální rozměr 35 x 45 mm, a to při rozlišení 300 dpi.

*4 Ukázky publikovaných prací ve formátu PDF. Při komprimaci více souborů musí být výsledný soubor ve formátu ZIP. V případě, že publikujete v on-line médiu, v rozhlase či televizi, uveďte zde odkazy na svá díla.

*5 Potvrzení redakce o pracovním poměru či pravidelné spolupráci ve formátu PDF, podepsané šéfredaktorem a opatřené razítkem redakce. V případě šéfredaktorů podepisuje potvrzení statutární zástupce vydavatelství. V obou případech zde musí být uveden kontakt na osobu, která potvrzení vystavuje (telefon, e-mail).