SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VEDENÍ ORGANIZACE

Výkonným orgánem Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje je řídící výbor, který je složen z pěti členů. V čele řídícího výboru stojí předseda, jako statutární zástupce organizace,
a dva místopředsedové, kteří zodpovídají za svěřené agendy.