SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

VEDENÍ ORGANIZACE

Výkonným orgánem Syndikátu novinářů Prahy a Středočeského kraje je Řídicí výbor, který je složen z pěti členů. V čele Řídicího výboru stojí předseda, jako statutární zástupce organizace,
a dva místopředsedové, kteří zodpovídají za svěřené agendy.